Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

Yetiştik Çünkü Biz // Forum

Yetiştik Çünkü Biz!

Bizler, hukuk devletini, demokrasiyi, laikliği, barışı, insan haklarını ve özgürlükleri Mülkiyeliliğin temel ilke ve değerleri arasında gören; eşitlikten, özgürlükten, emekten yana farklı kuşaklardan “Yetiştik çünkü biz!” diyerek yola çıkan Mülkiyelileriz.

Biliyoruz ki Mülkiyeliler Birliği’nin Mirası, Hepimizin Geleceğidir!

Mülkiye’nin ve Mülkiyeliler Birliği’nin tarihi, bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinin tarihidir. Birliğimiz, 12 Eylül’ün en karanlık günlerinde dahi hukuk devleti ve temel hakların savunusundan taviz vermemiş, demokrasi güçleri için bir fener olmuştur. Bizler de bu mirası sahipleniyor, aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğimize inanıyoruz. Ülkenin bu zorgünlerinde Mülkiyeliler Birliği’ni yeniden demokrasi ve özgürlükler savunusunun merkezi haline getirmek istiyoruz. Türkiye her geçen gün demokrasiden uzaklaşırken, nabza göre şerbet veren değil, Mülkiyenin değer ve ilkelerini savunan bir Mülkiyeliler Birliği’ni hep birlikte inşa edebileceğimizi düşünüyoruz.

Sözü Ciddiye Alınan, Birikimini Paylaşan, Yarına Umut Olan Bir Mülkiyeliler Birliği İçin Yola Çıkıyoruz!

Mülkiyeliler, bu ülkenin sorunları hakkında herkes tarafından ciddiye alınacak bilgi ve birikime sahiptir. Bu birikimin ise içine kapanmayan, heyecanını yitirmeyen, farklı kuşaklar arasında güçlü iletişim kanallarının oluşturulduğu bir Mülkiyeliler Birliği ile hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz. “Yetiştik çünkü biz!” diyenlerin, toplumsal sorumluluklarını asla görmezden gelemeyeceğini, suskunluğa gömülüp olan biteni izlemekle yetinemeyeceğini, birbirine umut olacağını çok iyi biliyoruz.

Kimsenin Kendisini Yalnız Hissetmeyeceği Bir Mülkiyeliler Birliği Var Etmek İstiyoruz!

Mülkiyenin akademik ve sosyal birikimi her Mülkiyelinin temel farkıdır. Karşılaştığı sorunlara farklı pencerelerden bakabilen ve farklılıkları eşit değerde gören Mülkiyeliler, bugün gerek kamuda gerekse özel sektördeki çalışma yaşamlarında ciddi bir baskı altındadır. Genç mezunlar ise işsizlik ve güvencesizlik sorunlarıyla baş başa kalmış, gelecekleri siyasi hesapların sonucuna terk edilmiştir. Halbuki böylesine örgütlü bir baskı dönemini ancak kurumsal dayanışma ile aşabiliriz. Mülkiyeliler Birliği’ni, tek bir Mülkiyelinin bile kendisini yalnız hissetmeyeceği bir dayanışma ağı ve platformuna çevirmemiz bir tercih değil, zorunluluktur.

Gençleri Teminatı Olarak Gören Bir Mülkiyeliler Birliği!

Gerek Birliğin yönetim kademelerinde gerek etkinliklerde gerekse Fakülte bünyesinde Mülkiyeliler Birliği’nin gençlerle güçlü bir ilişki geliştirmesi, sahip olduğu birikim ve deneyimi onlara aktarması yaşamsal önem taşımaktadır. Gençleri genel kurul dönemlerinde hatırlayan değil, geleceğinin teminatı olarak gören bir Mülkiyeliler Birliği oluşturulmalıdır. Araştırma merkezleri kapatılan, hocaları ihraç edilen, kültürel ve sosyal etkinlikleri engellenen bir okulda öğrenim gören öğrencilere Mülkiyeliler Birliği kucak açmalıdır. Onların bilimsel, kültürel, sanatsal etkinlikleri için ihtiyaç duydukları mekân ve olanakları yaratmalıdır. Mülkiyeliler Birliği’ni öğrencilerle ve topluluklarla güçlü ve canlı bağları olan, tüm tesislerinde öğrenciler ve genç mezunlarını gözeten bir özgürlükler mekânına dönüştürmemiz gerekmektedir.

Yetiştik Çünkü Biz!

Bizler Mülkiyeliler Birliği yönetimine bir kişi veya grup olarak değil bir anlayış olarak talibiz. Birliğimizi, hukuksuzluklara karşı hukukun, kamusal bir yönetim anlayışının, yurttaş hak ve özgürlüklerinin savunulabildiği; ülkenin sorunları hakkında bilimsel düşünceler üretebilecek merkezleri olan; genç mezunlar, öğrenciler ve kıdemli mezunları buluşturabilecek etkinlikler düzenleyen bir dayanışma merkezi haline getirme iddiasını taşıyoruz. Mülkiyeliler Birliği genel kuruluna ilişkin yapılacak bütün tartışmalarda bu iddiayı geliştirmeye, bu iddiayı taşıyan bütün mezunlarımızı birlikte hareket etmeye ve üretmeye çağırıyor, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Mülkiyeliler Birliği’nde saat 16:30’da gerçekleştireceğimiz foruma davet ediyoruz.

Oca 13 2018

Ayrıntılar

Tarih: 13 Ocak
Saat: 16:30
Etkinlik Kategoriler:
İnternet Sitesi: Etkinlik Sitesini Ziyaret Edin