Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan // Sempozyum

25-27 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Odamız 29. Olağan Genel Kurulu`nda alınan karar gereğince; Odamız Kadın Komisyonu sekreteryasında 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu`nda “Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilecektir. 

Kent çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet bakış açısının derinleşmesine katkı sunmayı ve bu anlamda bir bilimsel platform oluşturmayı hedefleyen bu sempozyuma kuramsal/ görgül araştırma sunumları yanında, oturum ya da etkinlik önerisi de kabul edilecektir. Sempozyum tartışmalarının konuları;

– Mekanın cinsiyetçi ve/veya cinsiyet-cinsel kimlik körü kurgusunun ataerkil güç ilişkilerinin ve erkek egemenliğinin yeniden üretimine katkıda bulunduğu gerçeğini açığa çıkarmak ve bu anlamda mevcut üretim sürecinin tartışılmasını gelenekselleştirilmek,

– Özel-kamusal ayrımı yapmaksızın yaşam alanlarımızın (kentsel sistemler başta olmak üzere) çok çeşitli bölümlerinde yerleşik olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymak,

– Kadınların ve çeşitli cinsel kimliklerin toplumsal varoluşu açısından tespit edilen sorunların çözümüne yönelik olarak farklı disiplinlerin (planlama, mimarlık, mühendislik, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi vb.) bakış açılarından beslenen, mekana ve kente dair yeni okuma yöntemlerini ortaya koymak,

– Yerel ve kamusal hizmetlerin sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine ve bu ilkeyi özümseyen bir yerel/merkezi yönetim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlamak.

Mar 11 2017

Ayrıntılar

Başlangıç: 11 Mart 2017
Bitiş: 13 Mart 2017
Etkinlik Kategoriler: , , ,

Yer:

Ankara Barosu Eğitim Merkezi

IHLAMUR SOKAK NO : 1 KIZILAY
Ankara, Türkiye

+ Google Haritalar

Telefon:

0 312 416 72 00

Mekanın İnternet Sitesi

Organizatör

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu
Telefon: +90 312 418 30 75
E-posta:
İnternet Sitesi: Düzenleyenin İnternet Sitesi