Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

Ramazan Can | Şamancıl Metamorfoz // Sergi

Şamancıl Metamorfoz

Var olan, yani madde olarak kabul ettiğimiz her şey canlı, yaratıklar arasında gördüğümüz her tür, kendi içlerinde yaşayan ve çok doğru olmasa da can, ruh veya hâkim-sahip şeklinde nitelendirebileceğimiz ve diğer güçlerden ancak yoğunluk açısından farklı niteliği olan bir gücün varlığı sayesinde yaşar. Sonra da her kuvvet, her can, her ruh, her hakim-sahip, aynı türde değerlere (can, ruh, efendi) kendi içinde bölünebilir veya aksine daha kapsamlı bir varlık, kolektif bir güç oluşturmak için diğerleriyle birleşebilir. Kozmik düzeyde gök hem tekliğiyle hem çokluğuyla hissedilir; bitkisel düzeyde her ağaç bir bireydir, ancak kendisi de bir toprağa, bir bölgeye ve tüm dünyaya ait olan ve orman denen kolektif bir varlığın bir parçasını oluşturur; madenler dünyasındaysa her taşın bir ruhu vardır ve bütün taşların ruhları bir taş yığınının tek olan ruhunda birleşir. İnsan düzeyinde, her kişi, günlük dilde birçok ruhu vardır şeklinde tanımlandığı gibi, birkaç güçten oluşmaktadır; ayrıca ailesinin, kabilesinin, boyunun, hatta imparatorluğunun ortak ruhlarına da bağlıdır. Esas olarak bu çeşitli olanakları tüketmez: ‘’ağacın hakimi’’ bir ayı ise aynı zamanda kendi cinsinin bütünü içinde ‘’ayıların hakimleri’’ şeklindeki hayatta da yaşar. Her nesnede var olan bu kuvvet, benzer nesnelerin güçleriyle kaynaşabilir ve birleşik bir güç oluşur. Bir tek aynı nesnenin özellikle bileşik bir güç oluşturduğu zaman, onu oluşturan değişik bölümlerinde saklı bulunan çeşitli güçlerin birikim yeri olabilmesi ve sırasıyla hem bir birim olarak hem de birleşik bir güç olarak ortaya çıkması her zaman için olanaklıdır. Bu durum özellikle insan için söz konusudur ve işte bu nedenle günlük konuşmada onun birçok ruhu içinde barındırdığı söylenir. Elbette, her görünmezin karşıtı olarak bir görünür nesne vardır ve ruhun da görünür karşıtı bedendir. Hiçbir ruh bir nesnenin içine kesin biçimde ve ebediyen hapsedilemez. Görünmez olan ruhun bezen üzücü bir şekilde, serserice dolaşma eğilimi vardır ki bu çok tehlikelidir. İnsan ruhu gerektiğinde bir önlem olarak beden dışında bir yerde saklanabilir. Ancak beden var olduğu sürece ruh, beden çok uzakta olduğu durumlarda bile ondan ayrılmaz ilişkiler içindedir ve her an tekrar geri gelebilir. Bu varsayımlardan birçok ritüel ortaya çıkmıştır. Beden yok olduğu zaman ruh serbest kalır ve başıboş bir ruh olur veya başka bir yere yerleşerek belki de bedenin oluşmasından önce sahip olduğu özerkliğe tekrar kavuşur. Başıboş ruhlarla ve gizli güçlerle girilen mücadele sonucu sihir ve tılsımın başladığı tam bu noktada şaman devreye girmiştir. Ruhlarla girilen bu mücadelede ilk insan kendinden daha güçlü bir varlık olan boğa, geyik, kurt vb. gibi hayvanların bedenleriyle özdeşleşerek onun gücünü ele geçirip, görüntüsünü mağaranın duvarına resmetmiştir. Doğal görünüme bunca önem vermesi ve dikkat etmesi, şekillere mümkün olduğu kadar fazla canlılık kazandırmak istemesinden ve onlara bir yaratığın gerçek niteliklerini vermek amacını gütmesinden ötürüdür. Dolayısıyla, bu ilk tasvirlerde ki göz alıcı natüralizm, insanoğlunu bütün öteki canlılardan ayırt eden dünya ile özdeşleşme isteğiyle açıklanabilir. Doğadaki ve gökyüzündeki tüm nesneleri kendisi gibi canlı varlık olarak algılamış, insan ya da hayvanla ya da ikisinin karşımı yaratıklar olarak adlandırmıştır. Böylece görünen ve bilinen maddi dünyadan başka, cinler, ruhlar, doğa üstü yaratıklardan oluşan, görünmeyen düşsel bir dünyanın varlığından söz edilmiştir.

Shamanic Metamorphosis

Everything that exist, that we accept as matter is alive. Every species that we see in creations, lives through the power which we describe as soul or savant-master, and that power has different character than other powers which is intensity.

Every strength, every live, every soul, every savant-master can split inside of itself or even it can unite with others for creating more comprehensive existence or collective power.

In cosmic level, sky can be felt with its both singularity and plurality; in vegetative level every tree is individual but it is a piece of an existence which called forest and belongs to the world, it is connected with earth and a specific area; in mineral world every stone has a soul, and all of the souls of stones unites in one stone mess’s soul. In human being level every person is a combination of couple powers, also he/she is connected with his/her family’s, clan’s, tribe’s even emperor’s mutual souls. If the “savant of the tree” is bear, that bear is also lives as “savant of bears”. This strength which exists in every object, can be unite with similar objects strength and become one. It is always a possibility that different powers in one object which comes from different pieces of souls, can emerge as one piece and as a combined power. This situation is more specific for human being. Because of that reason it is told that human being holds many souls. Of course there is always a visible object opposite to invisible object, so the visible object of the soul is body. No soul can be prisoned in one body forever. The invisible soul unfortunately has a habit; wandering like a bum, and it is very dangerous. Human soul can be saved out of body if it’s necessary for precaution. Soul is inseparable from its body as soon as body is alive, even its too far away it is still in connection with its body and can be turn back anytime. Many rituals occur from these suppositions.

When body disappears; soul disentangles and becomes vagrant soul or settles anything and reaches body’s autonomy before body’s take stage. Shaman takes place when magic and amulet occur. They occur with the tussle with wandering souls and secret powers. First human being becomes identical with bodies of bull, deer wolf… etc. possess their power and draw their images to walls of caves. Natural image is very important for first human because he wants to give as much live as possible to the shapes and he aims to give drawing the real creature’s specialities. So this charming naturalism in these first drawings can be described with human being’s aim to become identical with the world which separates us from other beings. Human being perceived all object in the sky and nature as alive like himself and named them as animal, human or creatures which is combined versions of humans and animals. So they mentioned spiritual world’s existence that occur with genies, souls, unnatural creations unlike visible and known material world.

Kas 04 2016

Ayrıntılar

Başlangıç: 4 Kasım 2016 @ 18:00
Bitiş: 10 Kasım 2016 @ 18:00
Etkinlik Kategoriler: ,
İnternet Sitesi: Etkinlik Sitesini Ziyaret Edin

Yer:

tilki

Kennedy Caddesi No: 31B
Ankara, Türkiye

+ Google Haritalar

Telefon:

0532 743 8761

Mekanın İnternet Sitesi

Organizatör

tilki
Telefon: 0532 743 8761
E-posta:
İnternet Sitesi: Düzenleyenin İnternet Sitesi