Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

Ekim Devrimi Öncesi, Süreci ve Sonrasında Rusya’da Kadın // Konferans

TARİH VAKFI
ANKARA TARTIŞMALARI / 2017-2018
1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılı Seminerleri – 2
20 Ekim 2017

Ekim Devrimi Öncesi, Süreci ve Sonrasında Rusya’da Kadın

Emek Yıldırım
(Artvin Çoruh Üniversitesi)

«Товарищи, […] женской части пролетарской армии имеет особенно важное значение […]. Не может быть социалистического переворота, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем значительного участия. […] Задача Советской республики – в первую голову уничтожить все ограничения прав женщин. […] Мы знаем, что вся тяжесть устарелых правил взваливается на женщину рабочего класса.» *

İnsanlık, modern dönemde tohumları 19. yüzyılda atılan kolektif ve eşitlikçi bir hayalin 20. yüzyılda filizlenip, serpilip büyümesine şahit oldu. Aynı süreç Rusya coğrafyasında ise devrimsel bir dönüşümle sonuçlandı. Hemen hemen iki yüzyıllık ivmeli bir siyasal ve toplumsal muhalefet hareketlenmesi yaşayan bu coğrafyadaki politik mücadele Ekim Devrimi ile tarihsel bir sıçrama yarattı. Devrim Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla beraber tüm alanlarda yansımasını buldu. Radikal ve kapsamlı, bütünlüklü bir değişimi hayata geçirdi. Bu alanlardan biri de kadınların durumuydu.
Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi Emek Yıldırım sunuşunda devrim ve kadın konusunu ele alıyor. Ekim Devrimi öncesi çoğunlukla feodalizmin ve patriyarkanın ağır koşulları altında hayatlarını sürdürmeye çalışan kadınların devrime giden sürece doğrudan katıldıklarını, devrim sonrasında Sovyetler Birliği’nin inşası sürecinde ise eski koşulların yarattığı kısıtların önemlice bir kısmından kurtulmaya başladıklarını vurgulayan Yıldırım’a göre, yeni kurulmaya çalışılan Sovyet toplumunda kadınlar artık her yerdeydi. Emek Yıldırım, konuşmasında bir yandan bu değişim ve dönüşüm sürecinin ana kulvarlarını mercek altına alırken, takip eden süreçte Komünist Parti ve -merkezi ve/veya yerel- bürokrasi nomenklaturası içinde tekrar şekillenen pederşahî erkek egemen yaklaşımın kadınları nasıl tekrar nominal bir varoluşa sürüklediğini tartışmaya açacak.

*Vladimir İlyiç Lenin’in, 16-21 Kasım 1918 tarihinde Moskova’da yapılan I. Bütün-Rusya Kadın İşçiler Kongresi’nde 19 Kasım günü yaptığı konuşmadan: “Yoldaşlar, […] proletarya ordusunun kadın bölüğü özellikle çok önemlidir […]. Eğer emekçi kadınların büyük bir kısmı, katılım göstermelerinin önemini fark etmemiş olsaydı, sosyalist devrim mümkün olamazdı. […] Sovyet cumhuriyetinin görevi, en başta kadınların haklarının önündeki tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. […] Biliyoruz ki köhnemiş kuralların tüm ağırlığı işçi sınıfının kadınlarının omuzlarına yüklenmiştir.” Bkz. V. İ. Lenin, 1969, Tüm Eserleri: Temmuz 1918-Mart 1919, Moskova: Siyasi Literatür Yayınları, s. 185, http://uaio.ru/vil/37.htm#p75.

Emek Yıldırım

Ankara’da doğdu. Lisans derecesini 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden alırken Tarih Bölümü’nde de yandal yaptı. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yazdığı “Poverty and Corruption in Post-Soviet Russia: A Comparison of Yeltsin and Putin Eras” konulu teziyle Master derecesini aldı (2007). 2008-2010 tarihleri arasında Rusya Hükümet Bursu ile Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi’nde (РУДН/RUDN) araştırmalarda bulundu. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Sovyet Sonrası Rusya’da Toplumsal Muhalefetin Ekonomi-Politiği” konulu doktora çalışmasını sürdürüyor. Bir yandan da, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışıyor.

Eki 20 2017

Ayrıntılar

Tarih: 20 Ekim 2017
Saat: 18:00
Etkinlik Kategoriler: ,

Yer:

Tarih Vakfı

Selanik Caddesi, Tankut İş Merkezi, 82/30 Kızılay, Çankaya
Ankara, Türkiye

+ Google Haritalar

Telefon:

(312) 424 00 50

Mekanın İnternet Sitesi

Organizatör

Tarih Vakfı
Telefon: [email protected]
E-posta:
İnternet Sitesi: Düzenleyenin İnternet Sitesi