Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz? | Fırat Engin // Sergi

FIRAT ENGİN
Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?
03.11.2017 – 27.11.2017
açılış: 03.11.2017, cuma 18:00

Sanatçı Fırat Engin’in ‘Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?’ başlıklı sergisi 3 Kasım Cuma günü Galeri Siyah Beyaz’da açılıyor. Tüketim toplumu, küreselleşme, kültür piyasası ve politikaları ve sosyo-politik düzenin sistem eleştirisi gibi konuların altını çizen Engin, disiplinler arası çözümlemelerle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Engin ‘Bu yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?’ sergisinde topluma dair güncel yaraları, haksızlıkları, manipülatif söylemleri, baskıyı ve bunların sonucunda oluşan insan davranışları ve psikolojiklerini bireysel hikayeler üzerinden aktarıyor. Geçmiş sergisinde mülteci teması üzerinde duran sanatçı, güncelliğini hala yetirmemiş konunun paraleliğinde bu sergide de göç, kimlik bellek, aidiyet, ulus, aile, yuva gibi alanlara değiniyor. Sergide; evrensel problemler haline gelmiş bu kavramlar, ulus, toplum, kitle eleştirisi gibi çoğulcu yaklaşımlar yerine, bireysel hikaye ve izler üzerinden yorumlanıyor.

Sanatsal üretiminde çok yönlülüğü, zengin malzeme ve içeriği yalın bir biçimde kullananan sanatçı, sergide yine izleyiciyi çok sesli bir dille karşılıyor. Engin, buluntu veya hazır nesnelerle malzemeyi dönüştürme yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sanatçı değişen dünya dinamiklerinin ortasında kalan bireylerin ulus, ırk, cinsiyet, aile kavramlarına dair yeni farkındalıklar geliştirmesini gerektiğini vurgularken ve güncel problemlere dair yeni çözüm yolları üretmeyi öneriyor. Fırat Engin’in ‘Bu yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?’ sergisini 03-11.2017- 27 -11. 2017 tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için;
Galeri Siyah Beyaz
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com
[email protected]

//

FIRAT ENGİN
How Long Can We Carry This Load?
03.11.2017 – 27.11.2017
opening: 03.11.2017, friday 18:00

The artist Fırat Engin’s exhibition titled ‘How Long Can We Carry This Load?’ opens on the 3rd of November on Friday at Gallery Siyah Beyaz. Engin meets the audience through his interdisciplinary solutions by underlining the issues such as consumption society, globalization, culture market and politics and system criticism of the socio-political order.

Engin conveys the current traumas, injustices, manipulative discourses, pressure and the human behaviors and psychologies that arise as a result, through the collection of individual stories in the exhibition ‘How Long Carry This Load?’. In his past exhibition at which the artist was focused on the refugee concept, parallel to this tender contemporary problem this time in his exhibition he refers immigration, identity, memory, belonging, nation, family, home. These concepts, which have become universal problems, are interpreted through individual stories and traces instead of pluralist approaches such as nation, society and mass criticism.

The artist who uses substantial material and content vividly at his artistic production, welcomes his audience once again with this exhibition with a multifaceted dialect. He demonstrates his ability to transform ready or found objects into a new material.

In the midst of the changing world dynamics he emphasizes that individuals ought to develop new awareness on the concepts of nation, race, gender, family he also suggests to find new ways of solving these current problems. Fırat Engin’s ‘How Long Carry Can We Carry This Load?’ exhibition can be visited between 03.11.2017-27.11 at Gallery Siyah Beyaz.

For more information;
Gallery Siyah Beyaz
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com
[email protected]

Kas 03 2017

Ayrıntılar

Başlangıç: 3 Kasım 2017 @ 18:00
Bitiş: 27 Kasım 2017 @ 18:00
Etkinlik Kategoriler:
İnternet Sitesi: Etkinlik Sitesini Ziyaret Edin

Yer:

Galeri Siyah Beyaz

Kavaklıdere Sokak No: 3/1-2 Kavaklıdere
Ankara, Türkiye

+ Google Haritalar

Telefon:

+90 312 467 72 34

Mekanın İnternet Sitesi

Organizatör

Siyah Beyaz
Telefon: +90 312 467 72 34
E-posta:
İnternet Sitesi: Düzenleyenin İnternet Sitesi