Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

Baskı Sahası // Sergi

Ozan Bilginer ve Sabine Delahaut Küratörlüğünde Gerçekleşecek Olan Uluslararası Baskı Sergisi “Baskı Sahası/ Print-Pressure Field” 26 Aralık 2017 Salı Günü Arte Sanat’ta Açılıyor.

Sanatçılar : Atilla Atar, Beyza Boynudelik, Charlotte Massip, Engin Esen, Heather Huston, Jean-Michel Uyttersprot, Hasan Kıran, Ozan Bilginer, Sabine Delahaut, Oleg Denysenko, Wuon-Gean Ho

‘Baskı Sahası’ sergisi ile, sanatsal bir araç olarak ‘baskı/print’ tekniği ile üretilmiş sanat işlerinin bir arada sergilenmesi ve baskı sanatının sınırlarının neler olabileceği konusunda izleyicilere uluslararası bir çağdaş baskı seçkisi sunulması hedeflenmektedir.

Türkçe de ‘baskı’ kavramı, bir bilgiyi teknik bir yöntem ile çoğaltma yöntemini anlatmakla birlikte, bireyin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanarak zor altında tutulması durumunu da ifade eder ve iki başlık altında toplanabilir. İlk ‘baskı sahası’, birey ve çevresi arasındaki tek taraflı bir ilişkidir; Fiziksel kısıtlamalar, ailevi, toplumsal ve siyasi baskılar, cinsel ayrımcılık ve cinsel istismar, mesleki bezdirmeler bu başlık altında toplanabilecek örneklerden bazılarıdır. Diğer alan ise bireyin kendisi tarafından yine kendisine yaptığı bir fiiliyat olarak ortaya çıkmaktadır; Gündelik hayatta bireyin aşamadığı ya da yüzleşmediği olaylar, özgüven ve merak eksikliği, paranoya, ruhsal rahatsızlıklar gibi birçok nedenin da bu durumun nedenleri arasında sayılabilir.

‘Baskı’ sözcüğü, ikili anlamı olması nedeniyle, kullanıldığı cümledeki bağlamına göre anlam kazanmaktadır. Ancak bir sergi başlığı olarak kullanıldığında hangi anlamı çağrıştırır? Sorunun yanıtı bireyin içinde yaşadığı coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ideolojik ortama göre farklılıklar gösterecektir. Bu doğrultuda yola çıkıldığında, ‘Baskı Sahası’ sergisi, sanatçıların kendi ‘baskı sahası’nı Türkiye’nin başkenti ve siyasal odak noktası olan Ankara’daki izleyiciler önünde deşifre etmeye çalışacaktır.

……….
With the ‘Print/Pressure Field’ exhibition, it is aimed to exhibit the art works produced by printing techniques and to present a selection of international contemporary prints to the viewers to discover the limits of the art of printmaking as an artistic tool.

The term ‘print’ in Turkish both refers to a method of reproducing an information or an image by a technical reproducing method and expressing the situation that the rights and freedoms of the individual are kept under constraint. It can be examined under two headings. The first ‘print/pressure’ area is a one-sided relationship between the individual and the environment; Physical constraints, familial, social and political pressures, sexual discrimination and sexual abuse, professional dispositions are some of the examples that can be gathered under this heading. The other area emerges as an act that the individual himself/herself has done to himself/herself; In daily life, many reasons such as incompetence or confrontation, lack of self-confidence and curiosity, paranoia, mental illnesses are among the causes of this situation.

The word ‘print’ is meaningful according to the context in which it is used because of its dual meaning. But what does it evoke when used as a title, indicating the conceptual frame of an exhibition? The answer to the question will vary according to the geographical, social, cultural, economic, political and ideological climate in which the individual lives. When it comes to this direction, ‘Print/Pressure Field’ exhibition is try for artists to decipher their “print/pressure fields” in front of the audience in Ankara, the capital and political focal point of Turkey.

Ara 26 2017

Ayrıntılar

Başlangıç: 26 Aralık 2017 @ 18:00
Bitiş: 20 Ocak @ 18:00
Etkinlik Kategoriler:
İnternet Sitesi: Etkinlik Sitesini Ziyaret Edin

Yer:

Arte Sanat

1920. Cadde Mutlukent Mahallesi No: 59
Ankara, Türkiye

+ Google Haritalar

Telefon:

+90 312 241 04 44

Mekanın İnternet Sitesi

Organizatör

Arte Sanat
Telefon: +90 312 241 04 44
E-posta:
İnternet Sitesi: Düzenleyenin İnternet Sitesi