Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılı Seminerleri – 6

TARİH VAKFI

ANKARA TARTIŞMALARI / 2017-2018
1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılı Seminerleri – 6

15 Aralık 2017

“Sovyet Elçisi Surits’in 1923 Raporlarında Türkiye ve Sovyetlerin Türkiye Politikası”

Gözde Somel
(Bülent Ecevit Üniversitesi)

Yakov Zakharovich Surits 1923’ten 1934’e kadar Sovyetler Birliği’nin Türkiye büyükelçiliği görevini yürüttü. Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluş evresine yakından tanıklık ettti, Ankara’nın egemen çevreleri ile ilişkiler geliştirdi. Türkiye’ye ilişkin fikir ve gözlemlerini aktardığı raporlar görev süresi boyunca Sovyetlerin Türkiye politikasına kaynaklık etti. Ancak Türkiye’nin yakın tarihine de ışık tutan söz konusu raporlar akademik bir ilgi konusu olmadı. Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Gözde Somel, sunumunda Surits’in göreve başladığı 1923 yılında, Lozan Antlaşması’nın ardından, tam da Türkiye’nin savaş koşullarından bağımsız bir devlet olarak kuruluş sürecine geçtiği ve buna mukabil Sovyetlerin Türkiye politikasını yeniden tanımlama ihtiyacı hissettiği bir evrede yazdığı raporları ele alacak. Somel, Surits’in Moskova ile yazışmaları üzerinden, Sovyet dış politikasının geçmiş dönem değerlendirmeleri ve hatalara ilişkin eleştirileri, Türkiye’ye yöntemsel bakışı ve yeni politika yönelimi gibi konuları tartışmaya açacak.

Gözde Somel

Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi. Doktora çalışmasını ODTÜ Tarih Bölümü’nde tamamladı. Doktora tezini 1920-1923 yıllarında Sovyet Rusya’nın Türkiye politikaları üzerine yazdı. Moskova’da Rus dili eğitimi aldı ve Rusya arşivlerinde araştırma yürüttü. Rusya tarihi, diplomasi tarihi ve Türk-Rus ilişkileri ana ilgi alanlarını oluşturuyor.

Ara 15 2017

Ayrıntılar

Tarih: 15 Aralık 2017
Saat: 18:00
Etkinlik Kategoriler:
İnternet Sitesi: Etkinlik Sitesini Ziyaret Edin

Yer:

Tarih Vakfı

Selanik Caddesi, Tankut İş Merkezi, 82/30 Kızılay, Çankaya
Ankara, Türkiye

+ Google Haritalar

Telefon:

(312) 424 00 50

Mekanın İnternet Sitesi

Organizatör

Tarih Vakfı
Telefon: [email protected]
E-posta:
İnternet Sitesi: Düzenleyenin İnternet Sitesi