Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti

1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılı Seminerleri – 5

TARİH VAKFI

ANKARA TARTIŞMALARI / 2017-2018
1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılı Seminerleri – 5
8 Aralık 2017

“Panel: Devrimlere Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar”
Ferdan Ergut:
“Devrimleri Anlamak için Teorik bir Çerçeve”
E. Attila Aytekin:
“Burjuva Devrimi Tartışmaları”

Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümünden esinle yürüttüğümüz bu dönemki konuşmalarımızda bu hafta, “devrim” kavramına dair kuramsal bir tartışma yürütmeyi amaçlayan bir panele yer veriyoruz.
Devrimleri anlamaya dönük her çaba devrimlerin i) nedenleri, ii) devrime çeşitli düzeyde katılanların niyetleri ve iradeleri, iii) devrime maruz kalan devletlerin nitelikleri ve iv) devrimlerin sonuçlarına dair sorulara yanıt vermek durumunda. Birbirinden farklılaşan bu soru/sorun alanlarının bizatihi varlığı, bizi tek bir neden arayışından uzaklaştırıp çoklu nedensellikler üzerine düşünmeye sevk etmelidir. Ferdan Ergut konuşmasında bu sorulara Charles Tilly ve Theda Skocpol’un çalışmalarından esinlenerek yanıtlar getirmeye çalışacak.
“Burjuva devrimi” esasen Marksist kuramdan esinle geliştirilmiş olsa da diğer kuramsal yaklaşımlarca da kullanılan bir kavram. Daha çok Batı Avrupa toplumlarının tarihsel deneyimleri üzerinden ele alınan burjuva devrimi, zaman zaman Osmanlı-Türkiye gibi Batıdışı toplumsal formasyonlar bağlamında da tartışılıyor. Attila Aytekin, klasik burjuva devrimi kavrayışı, buna revizyonist tarihçilerce yöneltilen eleştiriler, bu eleştiriye verilen yanıtlar da dahil olmak üzere, burjuva devrimi tartışmalarının ana hatlarına dair bir konuşma yaparken, yer yer karşılaştırmalı tarih çalışmalarına da değinecek.

Ferdan ERGUT 1967’de İstanbul’da doğdu. Yükseköğrenimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisansüstü eğitimine bir süre devam ettikten sonra New York-ABD’de New School for Social Research’te 1994 yılında Yüksek Lisans, 2000 yılında da Doktora derecesini aldı. Bu tezi, 2004 yılında “Modern Devlet ve Polis” adıyla kitaplaştırdı. Daha sonraki yıllarda “Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar” ve “II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek” (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010) kitaplarını derledi. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanan Ergut, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde devlet inşası, demokratikleşme, Avrupa’da devlet ve devrimler ve sosyal bilimlerde yöntem ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

E. Attila AYTEKİN lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, doktora eğitimini State University of New York at Binghamton Tarih Bölümü’nde tamamladı. Osmanlı’dan günümüze Zonguldak kömür havzası işçileri, Osmanlı tarımsal ilişkileri ve köylü isyanları, 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi konularında yayınlar yaptı. “Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler” (Yordamkitap, 2012) adlı kitabın editörlerinden biri oldu, “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat” adlı derlemeye (Yordamkitap, 2015) katkıda bulundu. Son dönemlerde mekân, kent, tarih ilişkisi bağlamında çalışmalar yapmaktadır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Ara 08 2017

Ayrıntılar

Tarih: 8 Aralık 2017
Saat: 18:00
Etkinlik Kategoriler: , ,
İnternet Sitesi: Etkinlik Sitesini Ziyaret Edin

Yer:

Tarih Vakfı

Selanik Caddesi, Tankut İş Merkezi, 82/30 Kızılay, Çankaya
Ankara, Türkiye

+ Google Haritalar

Telefon:

(312) 424 00 50

Mekanın İnternet Sitesi

Organizatör

Tarih Vakfı
Telefon: [email protected]
E-posta:
İnternet Sitesi: Düzenleyenin İnternet Sitesi